دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 2190
تعداد نوشته ها : 5
تعداد نظرات : 5
Rss
طراح قالب
اما … يك زماني از همه دنيا دلار و سلاح براي عراق ميرسيد نه خبر گذاري هاي اينجوري بود نه تظاهراتي ميشد نه حمايتي بود نه كمكي همه ساكت نشسته بودند كه ببينند دلارها چه ميكنند سلاحها چگونه ميكشند … يه زماني هيچ كس به فكر ما نبود ما برادر هيچ كس نبوديم حتي مسلمان هم نبوديم … اما پيروز شديم و پيروز هستيم اين روزها از همه دنيا صداهايي به گوش ميرسد خبر گذاريها از زير و بم همه چيز خبر پخش ميكنند همه جا تظاهراتي برپاست همه محكوم ميكنند و حمايت خود را اعلام ميكنند همه نويد كمك ميدهند همه در تكاپو براي كمك … اين روزها همه به فكر مردم فلسطين و لبنان هستند تمام مسلمانان دنيا هم نگران برادران فلسطيني و لبناني شان هستند اصل هم اينست كه مسلمانيم و شيعه و سني مهم نيست… اما بازهم …. بازهم از زمين و هوا بر سر لبناني ها و فلسطينيان در ميان برادرانشان بمب ريخته ميشود بازهم ميشنويم كه بمبها بر سر تروريستهايي از نوع كودك و آدم كشاني از نوع مادر و جاني هايي از نوع بيگناه خونخواراني از نوع مدافع ريخته ميشود ميشنويم و ميشنويم و ميشنويم و… ساكت نشسته ايم تا اينكه امروز چيز جديدي بشنويم جان بولتون نماينده آمريكا در سازمان ملل :خون كشته شدگان اسراييلي بسيار با ارزشتر از خون لبنانيان و فلسطينيان است … از نظر اصول اخلاقي هم ارزش كشته شدگان اسراييلي قابل مقايسه با لبنانيان نيستند … تا كي ميخواهم بشنويم بدون اينكه بفهميم تا كي ميخواهيم ببينيم بدون باور تا كي ميخواهيم فرياد بزنيم بدون صدايي رسا تا كي ميخواهيم محكوم كنيم بدون حكم تا كي ميخواهيم حمايت كنيم در حرف تا كي ميخواهيم كمك كنيم در پشت تريبون تا كي ميخواهيم تلاش كنيم با نشستن تا كي ميخواهيم متحد باشيم با جدايي … نميدانم!
دسته ها :
پنج شنبه بیست و نهم 4 1385
X